kaj nudimo

Naročnikom lahko ponudimo celovito organizacijo izvedbe stavbnih projektov. Pri tem nudimo strokovno (tehnično, pravno, ekonomsko,…) in organizacijsko pomoč v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje do predaje zgrajenega objekta.

Na željo naročnika organizirano kvalitetno izvedbo šolanja upravljavca kot osnovo za uspešno obratovanje in upravljanje objekta.

Leta izkušenj nam omogočajo uspešno celovito vodenje investicij ali njihovih posameznih faz.

Pri tem vam lahko v različnih fazah investicijskega procesa na podlagi naših znanj in izkušenj nudimo:

• inventarizacija projekta,
• svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta,
• povezovanje nalog projektnega in izvedbenega managementa,
• feasibility študije,
• izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del),
• izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del),
• nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijami.

faza projektiranja

V prvi fazi projektiranja in priprave projekta na izvedbo, naše storitve vključujejo:

• Izdelavo projektne dokumentacije,
• izdelava investicijske dokumentacije,
• izdelava ponudbe investitorju
• pridobitev gradbenega dovoljenja
• izdelavo tehnične dokumentacije,
• pridobitev upravno pravnih dovoljenj z vsemi soglasji soglasodajalcev,
• izdelava poslovne dokumentacije,
• izdelava investicijske dokumentacije,
• organizacija in vodenje samih projektov,
• terminski plan izvedbe projekta
• analiza in postopki za izbiro izvajalca
• prijava in zanesljivo črpanje nepovratnih sredstev EU.
• Priprava in podpis izvajalskih pogodb

Pri iskanju kreativnih rešitev sodelujemo z našimi visoko strokovno usposobljenimi sodelavci in partnerji. Sodelovanje z nami vam tako omogoča razvoj najboljših rešitev in vašo realizacijo želja

Leta izkušenj nam omogočajo uspešno vodenje celotnih investicij kot tudi njihovih posameznih faz.

faza izvedbe

Faza izvedbe vključuje vse aktivnosti gradnje, primopredaje in poskusnega obratovanja:

• Izvedba GOI del
• Kontrola izvedbe del/koordinacija
• Strokovni in obračunski nadzor
• Tehnični pregled
• Primopredaja in kakovostni pregled objekta
• Končni obračun
• Končno poročilo (tehnični in finančni del)
• Kontrola objekta v garancijskem roku/skrb za odpravo pomanjkljivosti