PODJETJE BMI D.O.O.

Podjetje BMI d.o.o. ponuja širok nabor storitev povezanih z realizacijo investicij v vseh fazah od ideje do izgradnje.

V okviru organizacije, vodenja in izvajanja investicijskih projektov podjetje svojim naročnikom nudi sledeče storitve:

• Izdelavo projektne in tehnične dokumentacije objektov visoke gradnje, infrastrukture, inženirskih, industrijskih, ekoloških in drugih objektov,
• organizacijo in vodenje projektov,
• inženiring kompleksnih projektov,
• izdelavo investicijske dokumentacije,
• svetovanje in izdelavo prijav na domače in evropske razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev,
• izdelavo razpisnih dokumentacij in vodenje postopkov izbire izvajalcev po slovenski zakonodaji in evropskih predpisih,
• gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov,
• posredovanje nepremičnin,
• upravljanje z nepremičninami,
• izvajanje strokovnega nadzira gradenj tako po slovenski zakonodaji kot po mednarodnih pravilih FIDIC,
• revidiranje in recenzije projektne dokumentacije,
• pridobivanje vseh vrst dovoljenj za posege v prostor.

Z našim znanjem lahko sodelujemo v vseh fazah priprave projekta.

Naše znanje vam pri projektu zagotavlja:


CILJNO USMERJENOST:
S projektom dosežemo cilj, ki ga investitor zastavi pred njegovo pripravo zagona in izavajanjem.

ČASOVNO DETERMINIRANOST:
Projekt izvedemo in realiziramo v okviru predhodno planiranih časovnih rokov.

ENKRATNOST:
Celoten projekt in njegovo izvajanje vedno poteka pod vplivom različnih dejavnikov, ki lahko predstavljajo tveganje za investitorja. Z našim znanjem in veščinami z različnih področij, prepoznavamo in analizairamo tveganje, ki lahko s projektom nastane.

PROJEKTNI FINANČNI PRORAČUN:
Za vsak projekt lahko ugotovimo njegove stroške in proračun in projekt izvedemo v okviru finančnega proračuna in v planiranih časovnih rokih.